Frontend ve Backend Nedir?

Web geliştirmeye yeni merak salmışsanız frontend ve backend kavramlarıyla ileride çokça karşılaşacaksınız. Eğer web geliştirmeye başlayacaksanız bu kavramları şimdiden öğrenmek ileride oluşacak kavram karmaşasından sizi kurtarabilir.

Günümüzde web veya mobil geliştirmede ne frontend, backend’siz, ne de backend frontend’siz yapabilir. Dolayısıyla bunlar birer sevgilidir ve varoluşları birbirlerine dayanır.

Şimdi biraz edebiyattan uzaklaşıp, bu iki terimin teknik anlamlarına yaklaşalım. Eminim ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız.

En temel anlamda, bir internet sitesine girdiğiniz zaman görebildiğiniz her şeydir yani aslında arayüzdür. Arayüz kodlayan yazlımcılara “Frontend Developer” denir. Frontend Developer’lar isterlerse internet sitesinin arayüzünü kodlamaya geçmeden önce tasarım araçlarıyla (bkz. Arayüz (UI) Tasarım Araçları) kodlayacakları sitenin arayüzlerini tasarlayabilirler. Frontend Developer’ların arayüz kodlarken kullandıkları en temel araçlar ise HTML, CSS ve JavaScript’tir. Bu araçların eğer ne olduklarını bilmiyorsanız hiç endişelenmeyin ilerleyen bölümlerde açıklayacağım.

Backend ise aslında sizin göremediğiniz işlemlerin gerçekleştiği yere verilen addır. Web sitesi ile etkileşime geçtiğiniz anda Web sitesinden sunucu tarafına istekte bulunulur. Daha sonra sunucu ise gelen bu isteğe karşı bir cevap verir. Backend ise sunucu tarafında çalışır.

Backend Çalışma Mantığı

Örnek olarak kayıtlı olduğunuz bir web sitesine giriş yapmak istiyorsunuz, ilk olarak bu Giriş Yap isteği sunucuya iletilir daha sonra ise sunucunun veri tabanında isminiz ile şifrenizin uyuşup uyuşmadığına bakılır ve ona göre bir cevap gelir. Siz giriş yapma isteği gönderdiğinizde bunu veri tabanında arayan, bulan ve nasıl bir cevap verileceğini belirleyen şey backend’tir. Backend kodlayanlara, Backend Developer denir. Backend Developer’ların kullandığı bazı temel araçlar şunlardır;

  • Python
  • Node.js
  • PHP
  • MySQL
  • Oracle

Yukarıda HTML, CSS, JavaScript araçlarını daha iyi açıklayacağımı söylemiştim. Frontend ve Backend kavramlarının aklınızda daha iyi yer edinmesini sağlamak için kendimce bu kavramları insan biyolojisine uyarladım.

Web Araçlarının İnsan Biyolojisinde ki temsili

HTML insan biyolojisinde iskeletimizi temsil eder. Bir web sayfası oluşturmak istiyorsanız ilk olarak bir iskelet yapısı kodlamalısınız. CSS bir sitenin gözümüze güzel gözükmesini sağlayan bir stil aracıdır. CSS’in insan vücudunda ki yeri derimiz, kaşımız, gözümüz ve hatta göz rengimizdir. Yani CSS, iskeletimizin üzerini örterek güzel gözükmemizi sağlar. JavaScript ise insan vücuduna fonksiyon kazandıran yapıdır yani duyu organlarımız buna en güzel örnektir. Mesela gözümüz dışarıyla interakte olmamızı sağlayan bir duyu organıdır. Dışarıdan veriyi alır beyne iletir. Yukarıda saydıklarımın tamamı frontend’in, insan vücuduna uyarlandığında ortaya çıkan tablodur.

Peki, backend bunun neresinde diye soracak olursanız. Backend ise beynimizdir. Birisiyle karşılaştığınızda ilk olarak o kişi gözlerinizle görürüz daha sonra görme verisi beynimize aktarılır. O kişiyi tanıyıp tanımadığınıza karar veren yapı yani beynimiz de backend’tir.

Eksik bilgilerimi tamamlamakta kullandığım adresler;

https://metinyilmaz.me/front-end-developer-yeterlilikleri/

https://developer.mozilla.org/tr/docs/%C3%96%C4%9Fren/Getting_started_with_the_web/How_the_Web_works

Computer Engineering Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store